Where Random Things are Kept in My Memories

Your awesome Tagline

0 notes

Ang weak ko na sa alak. :| Isang latang red horse or san mig light lang, liyo na ako. Lol. :| Isa pa nga.. Hahaha! Kahit di ko alam to Lol.

Ang weak ko na sa alak. :| Isang latang red horse or san mig light lang, liyo na ako. Lol. :| Isa pa nga.. Hahaha! Kahit di ko alam to Lol.